Producten

Kassen zijn er in meerdere typen. Zo veelzijdig is ook de dienstverlening van Duijnisveld. Onze afnemers kunnen bij ons terecht voor staalconstructies voor Venlo-kassen, breedkappers en boogkassen. Uiteenlopende kastypen, die één ding gemeen hebben: maatwerk moet altijd hand in hand gaan met maximale efficiency. Iets wat aan ons wel is toevertrouwd!

Venlokas

De Venlokas is van oudsher het belangrijkste kastype in de internationale kassenbouw. Door voortdurende perfectionering is een kastype ontwikkeld dat geschikt is voor een veelheid van teelten en…

meer info

Multispan Poly

De Multispan Poly-kas heeft min of meer dezelfde stalen kasconstructie als de Venlokas. Door gebruik te maken van een tralieligger is de constructie zeer geschikt voor groenteteelten met hangende teeltgoten en…

meer info

Breedkap

De breedkapkas wordt toegepast vanwege de zeer grote luchtingscapaciteit en de grote luchtbuffer boven het gewas. Dit kastype is ook populair als bedrijfsruimte: er kan een teeltlaag boven de…

meer info

Boogkas

De boogkas is een van de nieuwe, innovatieve kastypen binnen het productenpakket. De ‘HighLight Boogkas’ is een exclusief kastype, dat specifiek wordt geproduceerd voor één afnemer: Smiemans…

meer info

Constructie

Bedrijfsruimten en hallen voor agrarische bedrijven hebben de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Meer en meer werkzaamheden worden uitgevoerd in de hal, met alle gevolgen van dien…

meer info

Diverse producten

Bij Duijnisveld kunt u ook terecht voor de verkoop van een groot aantal standaard producten. Die zijn altijd op voorraad. Een veelheid van verzinkte stalen onderdelen is daardoor direct voor u…

meer info