Constructie

Bedrijfsruimten en hallen voor agrarische bedrijven hebben de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Meer en meer werkzaamheden worden uitgevoerd in de hal, met alle gevolgen van dien voor de grootte, de zwaarte en de inrichting. Duijnisveld Kasconstructies is niet alleen gespecialiseerd in kassen, maar ook in de bijbehorende bedrijfsruimten. Vooral in het produceren van bedrijfsruimten in het ‘A-spant-type’ zijn we gespecialiseerd. Dit spanttype maakt grote overspanningen – en dus grote bedrjfsoppervlakten – mogelijk: tot 35 meter overspannen is al geen uitzondering meer! De staalconstructies kunnen zowel thermisch verzinkt als in kleur gespoten geleverd worden.