Hoe we werken - de filosofie van Duijnisveld

Duijnisveld is een bedrijf dat bijna een eeuw ervaring combineert met een vooruitstrevende aanpak in bedrijfsvoering. Sleutelwoorden in onze aanpak zijn kwaliteit, continuïteit en het aangaan van duurzame relaties.

Twee pijlers zijn essentieel voor het succes van Duijnisveld Kasconstructies: medewerkers en machinepark.

Onze medewerkers

Op de eerste plaats beschikken we over vakbekwame, ervaren en toegewijde medewerkers. Die medewerkers zijn terug te vinden in alle niveaus van de organisatie: mensen die de verantwoordelijkheid hebben voor het bedienen van het machinepark, mensen die onze klanten bedienen en andere commerciële taken vervullen, mensen die laswerkzaamheden uitvoeren of orders verzendklaar maken. Tezamen vormen ze een goed op elkaar ingespeeld team, dat zich realiseert dat opdrachtgevers steeds meer eisen stellen. Met een klantgerichte aanpak weten we goed in te spelen op de sterk veranderde behoeften in de internationale kassenbouw.

De slagvaardige organisatie, op Westlandse leest geschoeid, maakt dat er snel kan worden geschakeld. Daardoor is de flexibiliteit in het proces gewaarborgd, met behoud van de hoge kwaliteitseisen.

Ons machinepark

Efficiency is de rode draad in de productie van stalen constructies voor de kassenbouw. Bij Duijnisveld staat een modern machinepark gereed, dat optimaal is ingericht voor een doelmatige massaproductie van stalen kasconstructies. Regelmatig wordt het machinepark uitgebreid met nieuwe aanvullingen, gericht op verdere verbeteringen in het interne productieproces.