Een leverancier van staalconstructies op maat

Als ergens de ontwikkelingen snel zijn gegaan, is het wel in de glastuinbouw. Technische en technologische innovaties volgen elkaar in sneltreinvaart op. Daardoor is ook de kas van gisteren onvergelijkbaar met die van vandaag. En de kas van de toekomst zal ongetwijfeld weer aan geheel andere eisen en wensen moeten voldoen.

Duijnisveld Kasconstructies heeft de ontwikkeling van kassen en kastypen van dichtbij meegemaakt. Als leverancier van stalen kasconstructies zijn we een belangrijke toeleverancier van vooral Nederlandse kassenbouwers, die wereldwijd bouwen. Onze systemen zijn wereldwijd terug te vinden. De kracht van Duijnisveld zit in de combinatie van ervaring en een vernieuwende mentaliteit. Tel daarbij op de professionaliteit en de flexibiliteit van de organisatie en het is duidelijk waarom kassenbouwers graag terugvallen op onze constructies.

Jaarlijks produceren wij de stalen onderbouw voor meer dan 150 ha kassen. Die productie is verdeeld over Venlo-kassen, breedkappers en boogkassen. Meer en meer is de bouw van een kas maatwerk. Rekening houden met specifieke wensen en bijzondere maatvoeringen is voor Duijnisveld geen enkel probleem. Een modern en efficiënt productieapparaat stelt ons in staat om klantgericht te opereren.